Skip to main content

Fotografering och redigering

Fotografering kan vara ett tungt och svårt arbete. Ofta räcker inte hobbybilder till utan professionell fotografering krävs. 

Efterhantering av bilder är heller inte helt lätt! Det är mycket man skall tänka på; vikt, storlek, färgdjup, beskärning, korrigeringar, etc.

Enklare arbeten sköter jag sjäv och vid mer avancerade arbeten tar jag hjälp av en lämplig samarbetspartner.